DiA Vooropleiding

Algemeen

De visie van Dance in Art is het vergroten van de creativiteit van de dansleerlingen en hen in contact te brengen met andere kunstvormen door middel van dans. Dit is dan ook het uitgangspunt van het programma Preparation Course Higher Education (1 jarig) en de DiA vooropleiding die meerdere jaren beslaat.

De DiA vooropleiding biedt daarom een interdisciplinair programma aan met dans als uitgangspunt. Hierin onderscheidt Dance in Art zich van andere vooropleidingen waar vooral ingezet wordt op die disciplines die aansluiten bij het eigen Bachelor programma (met name moderne dans of jazz/musical) waardoor leerlingen al van jongs af aan voor één bepaalde richting (moeten) kiezen. Op de meeste (voor)opleidingen krijgen de leerlingen wel veel verschillende dans-technieklessen maar wordt in mindere mate hun eigen creativiteit aangesproken. In het hedendaagse kunst-werkveld vallen de grenzen tussen de verschillende theater- en kunstdisciplines steeds vaker weg. Dit soort grensoverschrijdend, multidisciplinair theater vraagt ook om een ander type kunstenaar en een ander type opleiding. Met name dansstudenten zijn gewend te doen wat er gevraagd wordt en niet om zelf met ideeën te komen. De nadruk ligt vaak, eerst en vooral, op het aanleren van de juiste (dans-)techniek. Wel wordt er op een gegeven moment van hen verwacht, hetzij op een professionele opleiding, hetzij in het werkveld dat ze inventief, innovatief en creatief zijn.

De DiA Danser

De DiA vooropleiding vereist discipline en de dansleerling zal zowel fysiek als op creatief vlak worden uitgedaagd. De dansleerlingen werken intensief samen met de professionele dansers van Dance in Art. De lessen vergroten nieuwsgierigheid, zelfmotivatie, het onafhankelijk denkvermogen en het ontdekken van een eigen identiteit als danskunstenaar. De lessen worden gegeven door een erg gemotiveerd docenten team om het beste in de dansleerling naar boven te halen. De docenten komen uit verschillende landen en zijn zelf nog actief in de dans- en theaterwereld. De DiA vooropleiding bereidt de leerlingen voor op audities voor de Bachelor of Performing Arts opleidingen in zowel binnen- als buitenland.

Lesprogramma

3 Blokken, ongeveer 4-6 uur per week. Waarvan 4 uur danstechniek en 1,5 uur choreografie.

Blok 1: klassiek, acrofloorwork, urban jazz, gekoppeld aan het choreografie project: locatie voorstelling met street art. Hierbij zal er intensief worden samengewerkt met de professionele dansers van Dance in Art.

Blok 2: klassiek, modern, modern-jazz, gekoppeld aan bv beeldende kunst of fotografie. Dansvoorstelling waarbij beeldende kunst of fotografie het startpunt is en verwerkt wordt in de voorstelling.

Blok 3: klassiek, fysiektheater, acrofloorwork, gekoppeld aan toneel/literatuur. Tekst en fysiek theater worden ingezet voor de dansvoorstelling. Hierbij zal er intensief worden samengewerkt met de professionele dansers van Dance in Art.

Extra: auditie-training

LOCATIE: Broedplaats Bogota, Haarlemmerstraatweg 79, Halfweg

DAGEN & TIJDEN
Vrijdag:
17:00 – 18:15 Klassiek
18:15 – 19:30 AcroFloorwork of andere techniekles

Zaterdag:
10:00 – 11:00 Urban jazz of andere techniekles
11:00 – 12:30 Choreo Lab

"To dance is to live. To create is to discover."